6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Rada Programowa

prof. dr hab. Konrad Banaszek

Uniwersytet Warszawski

dr inż. Przemysław Berowski

Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki

Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – dyrektor naczelny

andrzej_cieslak2

Andrzej Cieślak

Dynacon sp. z o.o - prezes Zarządu

dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ

Stowarzyszenie Elektryków Polskich – prezes, przewodniczący Rady

Rafał Czaja

Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego – prezes Zarządu

prof. dr hab. inż. Dominik Dorosz

Akademia Górniczo-Hutnicza, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – zastępca przewodniczącego

dr inż. Andrzej Hachoł, prof. PWr

Stowarzyszenie Elektryków Polskich – członek Zarządu Głównego SEP, koordynator bloku tematycznego „Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej”

dr inż. Krzysztof Hajdrowski

kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii ENEA SA.

prof. dr hab. Agnieszka Iwan

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego, Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki

prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz

Wojskowa Akademia Techniczna

Henryk Kaliś

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu – prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii – prezes Zarządu

Stefan Kamiński

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji – prezes Zarządu

Mec. Michał Kibil

Kancelaria Prawna DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy

dr inż. Zygmunt Krasiński

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii – prezes Izby, dyrektor generalny

dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT

Wojskowa Akademia Techniczna, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – zastępca przewodniczącego

dr inż. Artur Kozłowski, prof. EMAG

dyrektor naczelny Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Marek Kulesa

Towarzystwo Obrotu Energią – dyrektor Biura

prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki

Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy, dyrektor

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska

dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS

Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – zastępca przewodniczącego

dr inż. Tomasz Mirosław

przewodniczący grupy roboczej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji KIS 9 Elektronika i Fotonika

Maciej Nowakowski

dyrektor operacyjny Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki

Grzegorz Onichimowski

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - prezes

dr inż. Adam Piotrowski

VIGO Photonics S.A.

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW

Polski Komitet Optoelektroniki SEP – przewodniczący, koordynator bloku tematycznego „Fotonika – polska specjalność w elektronice”

Prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii – Honorowy prezes Izby, wiceprzewodniczący Rady Izby

prof. dr hab. Czesław Radzewicz

Uniwersytet Warszawski

Tomasz Słupik

Energopomiar Sp. z o.o. - prezes

prof. dr hab. inż. Jarosław Sotor

Politechnika Wrocławska

dr inż. Wojciech Stęplewski

Instytut Tele- i Radiotechniczny, prezes Oddziału Elektroniki Informatyki Telekomunikacji SEP

Waldemar Szulc

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie – dyrektor Biura

Jacek Szymczak

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – prezes Zarządu

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Politechnika Warszawska

Wojciech Tabiś

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – dyrektor Biura

dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – zastępca przewodniczącego

Andrzej Werkowski

Stowarzyszenie Elektryków Polskich – sekretarz generalny, koordynator bloku tematycznego „Transformacja energetyczna”

prof. dr. hab. inż. Wiesław Woliński

członek rzeczywisty PAN, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – Honorowy przewodniczący

Lech Żak

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, członek Zarządu Głównego SEP

prof. dr hab. Konrad Banaszek – Uniwersytet Warszawski
dr inż. Przemysław Berowski – Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – Dyrektor Naczelny
dr inż. hab. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ – Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Prezes, Przewodniczący Rady
Rafał Czaja – Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego – Prezes Zarządu
prof. dr hab. inż. Dominik Dorosz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – Zastępca Przewodniczącego
dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. WAT – WB GROUP
dr inż. Andrzej Hachoł, prof. PWr – Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Członek Zarządu Głównego SEP, Koordynator bloku tematycznego „Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej”
dr inż. Krzysztof Hajdrowski – Kierownik Biura Innowacji i Nowych Technologii ENEA SA.
prof. dr hab. Agnieszka Iwan – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego, Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Politechnika Lubelska
Henryk Kaliś – Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu – Prezes Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii – Prezes Zarządu
Stefan Kamiński – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji – Prezes  Zarządu
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska
Mec. Michał Kibil – Kancelaria Prawna DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy
dr inż. Zygmunt Krasiński – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii – Prezes Izby, Dyrektor Generalny
dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – Zastępca Przewodniczącego
dr inż. Artur Kozłowskiprof. EMAG – Dyrektor Naczelny Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska – Politechnika Warszawska
Marek Kulesa – Towarzystwo Obrotu Energią – Dyrektor Biura
prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki – Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy, Dyrektor
prof. dr hab. inż. Michał Malinowski – Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS – Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – Zastępca Przewodniczącego
dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW – Polski Komitet Optoelektroniki SEP – Przewodniczący, Koordynator bloku tematycznego „Fotonika – polska specjalność w elektronice”
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii – Honorowy Prezes Izby, Wiceprzewodniczący Rady Izby
prof. dr hab. Czesław Radzewicz – Uniwersytet Warszawski
dr inż. Wojciech Stęplewski – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Prezes Oddziału Elektroniki Informatyki Telekomunikacji SEP
Waldemar Szulc – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie – Dyrektor Biura
Jacek Szymczak – Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – Prezes Zarządu
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Politechnika Warszawska
Wojciech Tabiś – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – Dyrektor Biura
dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Werkowski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Sekretarz Generalny, Koordynator bloku tematycznego „Transformacja energetyczna”
Robert Witek – Energopomiar Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
prof. dr. hab. inż. Wiesław Woliński – członek PAN, Polski Komitet OPTOELEKTRONIKI SEP – Honorowy przewodniczący
Lech Żak – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Członek Zarządu Głównego SEP

Scroll to Top