6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Komitet Organizacyjny

Andrzej Werkowski – sekretarz generalny SEP – przewodniczący

Iwona Fabjańczyk – dyrektor Działu Organizacyjno-Marketingowego Biura SEP – wiceprzewodnicząca

Bolesław Pałac – członek Zarządu Głównego SEP – wiceprzewodniczący

Aleksandra Mazurkiewicz – asystentka prezesa SEP – sekretarz

Adam Dzięcioł – specjalista ds. IT w Biurze SEP

Małgorzata Gregorczyk – dyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP

Katarzyna Gut – główny specjalista w Dziale Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP

Anna Jachimowicz – dyrektor Działu Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP

Arkadiusz Jurczakiewicz – członek Zarządu Głównego SEP, przewodniczący
Centralnej Komisji ds. Technologii Informatycznych SEP

Przemysław Klukowski – członek Centralnej Komisji ds. Promocji SEP

Magdalena Lewandowska – p.o. głównej księgowej SEP

Stefan Mazurkiewicz – radca prawny SEP

Waldemar Olczak – dziekan Rady Prezesów SEP

Kazimierz Pawlicki – wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP

Jan Pytlarz – członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP

Aleksandra Rakowska – prezes Oddziału Poznańskiego SEP

Elżbieta Rybińska – kierownik Sekretariatu Biura SEP

Wojciech Urbański – wiceprezes Oddziału Warszawskiego SEP

Krzysztof Woliński – członek Zarządu Głównego SEP

Renata Zych – główny specjalista w Dziale Organizacyjno-Marketingowym Biura SEP

Lech Żak – członek Zarządu Głównego SEP

Komitet organizacyjny
Andrzej Werkowskisekretarz generalny SEP - przewodniczący
Iwona Fabjańczykdyrektor Działu Organizacyjno-Marketingowego Biura SEP - wiceprzewodnicząca
Bolesław Pałacczłonek Zarządu Głównego SEP - wiceprzewodniczący
Aleksandra Mazurkiewiczasystentka prezesa SEP - sekretarz
Członkowie Komitetu Organizacyjnego
Adam Dzięciołspecjalista ds. IT w Biurze SEP
Małgorzata Gregorczykdyrektor Działu Prezydialnego Biura SEP
Katarzyna Gutgłówny specjalista w Dziale Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP
Anna Jachimowiczdyrektor Działu Rozwoju Naukowo-Technicznego Biura SEP
Arkadiusz Jurczakiewiczczłonek Zarządu Głównego SEP, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Technologii Informatycznych SEP
Przemysław Klukowskiczłonek Centralnej Komisji ds. Promocji SEP
Magdalena Lewandowskap.o. głównej księgowej SEP
Stefan Mazurkiewiczradca prawny SEP
Jan Pytlarzczłonek Zarządu Oddziału Wrocławskiego SEP
Aleksandra Rakowska prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP
Elżbieta Rybińskagłówny specjalista w Dziale Prezydialnym Biura SEP
Krzysztof Wolińskiczłonek Zarządu Głównego SEP
Renata Zychgłówny specjalista w Dziale Organizacyjno-Marketingowym Biura SEP
Scroll to Top