6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Janusz Dudczyk

dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. WAT
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, w której na Wydziale Elektroniki w 1997 r. ukończył studia z wyróżnieniem zdobywając tytuł Prymusa WAT. 7 lat później w tej samej uczelni, obronił z pracę doktorską w dyscyplinie telekomunikacja, a w roku 2017 Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki WAT uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.
Jest nauczycielem akademickim oraz certyfikowanym kierownikiem projektów, prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, programów modernizacyjnych dla Sił Zbrojnych RP oraz MSWiA w firmie WB Electronics. Wielokrotnie uczestniczył i współorganizował konferencje naukowe, panele techniczne, seminaria i sympozja na arenie krajowej i międzynarodowej.
Jest autorem ponad stu publikacji, w tym artykułów indeksowanych JCR, ekspertyz oraz dokumentacji prac badawczych, zeszytów i raportów naukowych popularyzujących naukę w zakresie rozpoznania i walki radioelektronicznej, klasyfikacji i identyfikacji źródeł emisji, rozpoznawania wzorców, przetwarzania sygnałów, technologii SAR oraz projektowania baz danych dla systemów COMMINT/ELINT. Zdobywca prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym wyróżnienia bronią krótką przez Prezydenta RP, bronią białą przez Szefa Sztabu Generalnego WP oraz Medalem KEN. Współpracuje z wieloma organizacjami i instytutami naukowo-badawczymi, w tym ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, jako przedstawiciel Członka Wspierającego OEiT.

Scroll to Top