6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Patryk Urban

Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki oraz konsultant ds. rozwoju technologii i biznesu w obszarze fotoniki dla rynku telecom/datacom. W 2009r obronił doktorat na Technische Universiteit Eindhoven w Holandii, a w 2017r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Politechnice Warszawskiej w zakresie telekomunikacyjnych światłowodowych sieci dostępowych. W latach 2010-2018 pracował jako inżynier ds. badań w firmie Ericsson w Szwecji i uczestniczył w pracach standaryzacyjnych m. in. Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) w zakresie światłowodowych sieci dostępowych. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych w wydawnictwach IEEE i Optica (wcześniej Optical Society of America) oraz referatów na najważniejszych światowych wydarzeniach w dziedzinie telekomunikacji optycznej. Jest autorem wielu aplikacji patentowych i około 50 udzielonych patentów oraz pomysłodawcą, uczestnikiem i recenzentem międzynarodowych projektów R&D dot. telekomunikacji optycznej i fotoniki. Dr hab. inż. Patryk Urban był założycielem i przewodniczącym zarządu IEEE Photonics Sweden, przewodniczącym IEEE Photonics Poland oraz członkiem IEEE Photonics Globalization Committee i IEEE Photonics Industry Engagement Committee jako reprezentant Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Optoelektroniki w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/patrykurban/

Scroll to Top