6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Małgorzata Kujawińska

Prof. dr. hab. inż. Małgorzata Kujawińska – Fellow SPIE, Fellow OPTICA, międzynarodowy ekspert w obszarze metrologii optycznej i jej zastosowań w przemyśle, biomedycynie, inżynierii lądowej, multimediach i monitorowaniu obiektów dziedzictwa narodowego. Wieloletni kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Były prezydent SPIE i vice-prezydent Europejskiej Platformy Technologicznej Photonics21. Promotorka 26 doktorów nauk technicznych. Autorka/współautorka 2 monografii, 12 rozdziałów w monografiach, ponad 150 artykułów w renomowanych czasopismach JCR (Top 2% scientist (2020-2022)). Współzałożycielka 2 innowacyjnych firm technologicznych. Ekspert i recenzent w NCN, FNP, EU, NCBR i wielu zagranicznych agencjach finansujących naukę.
Działalność naukowa prof. M. Kujawińskiej koncentruje się na rozwoju metod i systemów pomiarowych wykorzystujących światło koherentne (interferometria, metody plamkowe, holograficzne, tomografia dyfrakcyjnej), światło częściowo koherentne (optyczna tomografia koherencyjna) i niekoherentne (metody światła strukturalnego, siatkowe, fotogrametryczne, cyfrowej korelacji obrazu). Prowadziła i prowadzi projekty interdyscyplinarne z licznymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłem skupione na zastosowaniach tych metod i innych rozwiązań fotonicznych w nauce i gospodarce (Maestro, Team, Team-Tech, Szeng, EU, Metrologia Polska i in.).

Scroll to Top