6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Cennik

CENNIK UCZESTNICTWA

OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONGRESIE WYNOSZĄ:
 1. OPŁATA PODSTAWOWA:

  Opcja 1. udział w obradach (6-7.06.2024): 1700,00 zł netto / 1 os.

  Opcja 2. udział w obradach (6-7.06.2024) i Wieczornej Gali (6.06.2024): 2600,00 zł netto / 1 os.

  Opcja 3. zaproszenie na Wieczorną Galę (6.06.2024): 1200,00 zł netto / 1 os.

 2. CZŁONKOWIE SEP:

  Opcja 1. udział w obradach (6-7.06.2024): 850,00 zł netto / 1 os.

  Opcja 2. udział w obradach (6-7.06.2024) i Wieczornej Gali (6.06.2024): 1560,00 zł netto / 1 os.

 3. STUDENCI STUDIÓW DZIENNYCH I DOKTORANCI:

  Opcja 1. udział w obradach (6-7.06.2024): 850,00 zł netto / 1 os.

  Opcja 2. udział w obradach (6-7.06.2024) i Wieczornej Gali (6.06.2024): 1560,00 zł netto / 1 os.

 4. GOŚCIE VIP:

  Opcja 1. udział w obradach (6-7.06.2024): bezpłatny

  Opcja 2. udział w obradach (6-7.06.2024) i Wieczornej Gali (6.06.2024): bezpłatny

 5. PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW:

  Jedna osoba z redakcji (jeden tytuł):

  Opcja 1. udział w obradach (6-7.06.2024): bezpłatny

  Opcja 2. udział w obradach (6-7.06.2024) i Wieczornej Gali (6.06.2024): 910,00 zł netto

  Druga osoba z redakcji (jeden tytuł):

  Opcja 1. udział w obradach (6-7.06.2024): 850,00 zł netto

  Opcja 2. udział w obradach (6-7.06.2024) i Wieczornej Gali (6.06.2024): 1560,00 zł netto

RABATY LUB ZWOLNIENIA Z OPŁAT DOTYCZĄ UCZESTNIKÓW, KTÓRZY:
 1. posiadają status członka Komitetu Honorowego, Rady Programowej lub Komitetu Organizacyjnego IV KEP
 2. są autorem referatu lub uczestnikiem panelu dyskusyjnego IV KEP
 3. są przedstawicielem partnera IV KEP (wg. uzgodnień zawartych w umowach)
 4. są przedstawicielem mediów patronackich IV KEP

Podczas rejestracji elektronicznej (po zaznaczeniu odpowiednich opcji wyboru formularza), system będzie naliczał należne zniżki.
Opłaty dla Uczestników, o których mowa w pkt A., B., C., D., E., obejmują udział w Kongresie (obrady i/lub Wieczorna Gala), materiały i wyżywienie podczas jego trwania. Opłaty nie obejmują kosztów dojazdu do miejsca obrad / Wieczornej Gali oraz kosztów noclegów.
Opłaty za noclegi w hotelach, które udostępnione zostały przez Organizatorów poprzez formularze rejestracyjne,
doliczane są do opłaty kongresowej, ale stanowią odrębną pozycję na fakturze lub nocie księgowej.
Więcej informacji w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W IV KONGRESIE ELEKTRYKI POLSKIEJ

Scroll to Top