6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Konrad Banaszek

Konrad Banaszek (Uniwersytet Warszawski) jest autorem bądź współautorem ponad 130 artykułów naukowych i doniesień konferencyjnych z zakresu technologii kwantowych, telekomunikacji, optyki i fotoniki, jak również współautorem czterech zgłoszeń patentowych. Odbył staże naukowe na Uniwersytetach w Rochester (Stany Zjednoczone), Oksfordzie (Wielka Brytania) i Waterloo (Kanada). Od 2016 r. pełni rolę koordynatora naukowego prowadzonej przez Narodowe Centrum Nauki inicjatywy QuantERA, która gromadzi 41 organizacji z 31 krajów i w cyklu dwuletnim organizuje międzynarodowe konkursy na projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. W 2021 r. został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a w 2022 r. uzyskał tytuł Fellow Member w międzynarodowym stowarzyszeniu Optica. Jest współzałożycielem start-upu Quantum Optical Technologies sp. z o.o. oraz pełni funkcję przewodniczącego Rady Klastra Q – Klastra Technologii Kwantowych gromadzącego ponad 25 krajowych podmiotów z sektorów akademickiego, badawczego i przemysłowego.

Scroll to Top