6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Tomasz Słupik

Tomasz Słupik, prezes Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o.

Z Energopomiarem związany od 2002 roku. Swoją karierę rozpoczynał od inżyniera pomiarowego, następnie pracował na stanowisku specjalisty. Uczestniczył w szeregu prac mających na celu sprawdzenie wielkości gwarantowanych przez dostawców urządzeń (testy odbiorowe i pomiary gwarancyjne), jak również w projektach mających na celu rozwiązanie konkretnych problemów ruchowych w instalacjach energetycznych. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu efektywności energetycznej i surowcowej, badań i analiz obiegów cieplnych oraz układów pompowych na obiektach przemysłowych.

Przez 14 lat pełnił funkcję kierownika Działu Turbinowego. Kierował między innymi zespołem opracowującym i wdrażającym autorskie systemy informatyczne Energopomiaru, tj. systemy TKE (technicznej kontroli eksploatacji) oraz SAI (system analiz inżynierskich), wspomagające zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwach.

Od grudnia 2020 do kwietnia 2024 r. obejmował stanowisko Dyrektora Technicznego Energopomiaru, nadzorując pracę Pionu Technicznego, tj. Działu Diagnostyki Eksploatacyjnej, Działu Automatyki, Działu Technologii Wodno-Chemicznych, Działu Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego, Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza, Działu Diagnostyki Materiałowej, Centralnego Laboratorium oraz Zespołu ds. kluczowych klientów.

Pełnił funkcję Kierownika Technicznego akredytowanego Laboratorium Inżynierii Środowiska.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Autor opracowań i referatów na temat efektywności energetycznej i surowcowej, eksploatacji i optymalizacji pracy urządzeń pomocniczych bloków energetycznych, gospodarki o obiegu zamkniętym i Przemysłu 4.0.

Członek kolegium redakcyjnego Biuletynu Naukowo-Technicznego Energopomiaru. Uczestnik Konwersatorium Inteligentna Energetyka i członek Zarządu Stowarzyszenia Założycielskiego Elektroprosumeryzmu.

Scroll to Top