6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Lech Żak

Lech Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność: Sieci Systemy Energetyczne). Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej USA na Uniwersytecie Stanforda oraz Zarządzania projektami, Washington University, USA.
Przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego, od zadań inżynierskich po menedżerskie, obejmując cały biznesowy obszar energetyki – od dystrybucji po wytwarzanie. Był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator, prezesem Enei Elektrowni Połaniec oraz wiceprezesem Enea SA.
Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w branży, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki. Jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Centrum Akredytacji i przewodniczącym komisji ds. legislacji przy ZG SEP.
Umiejętności zawodowe przekłada na współpracę ekspercką z uczelniami technicznymi i zespołami parlamentarnymi – m.in. jako ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego oraz działalność społeczną w fundacjach i stowarzyszeniach branżowych, takich jak: Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie czy Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Scroll to Top