6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Waldemar Szulc

Waldemar Szulc – Dyrektor Biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium w zakresie Planowania Gospodarki Energetycznej w Gminie. Całe swoje życie zawodowe związał z energetyką i ciepłownictwem pełniąc funkcje kierownicze w Elektrowni Bełchatów w latach 1984 – 1999 oraz funkcje zarządcze w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie (Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 1999 – 2003, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w latach 2003 – 2009), realizując program transformacji technologicznej i kompleksowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Następnie w PGE Elektrownia Bełchatów SA (Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny w latach 2009-2010). Uczestniczył w realizacji procesu konsolidacji aktywów wytwórczych Grupy PGE składających się z 4 elektrowni, 7 elektrociepłowni i 2 kopalni węgla brunatnego w nowy podmiot, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Od września 2010 do grudnia 2015 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych w PGE GiEK SA. Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Biura Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie w którym przygotowano warunki wdrożenie rynku mocy, dostosowanie aktywów wytwórców energii do Konkluzji BAT, realizację Programu 200+ dostosowania bloków węglowych do nowego reżimu pracy , programu przedłużenia eksploatacji bloków węglowych z wykorzystaniem technologii CCS/U i spełniania warunków technologicznych, przygotowania wytwórców do wdrażanego nowego modelu rynku energii. Przez dwie kadencje Członek i Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Członek i Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Warszawie, był Ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, uczestniczył w pracach komisji sejmowych i senackich zespołów oraz zespołach problemowych. Prelegent, wykładowca na konferencjach i szkoleniach, autor wielu publikacji w czasopismach branżowych, biegły sądowy z zakresu energetyki. Przewodniczący i członek Rad Nadzorczych w spółkach GK PGE: ZEDO, Elbis, Betrans, PGE Systemy,. Członek Rad Naukowych: Instytutu Energetyki, Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych, Głównego Instytutu Górnictwa. Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN. Aktywnie zaangażowany przez ponad 20 lat w rozwój siatkówki w klubie Skra Bełchatów, pełniąc funkcje w Zarządzie EKS Bełchatów, Radzie Nadzorczej KPS Skra Bełchatów, w okresie największych sukcesów sportowych i wdrażania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych.

Scroll to Top