6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oferta

6-7 czerwca 2024, Enea STADION POZNAŃ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W RAMACH IV KONGRESU ELEKTRYKI POLSKIEJ (IV KEP) - najważniejszego wydarzenia branżowego 2024 roku.
Zachęcamy do aktywnego udziału w przygotowaniach i podczas IV KEP. Naszym celem jest przedstawienie dorobku firm i instytucji działających na rynku polskim, dlatego Kongresowi towarzyszyć będzie m.in. wystawa osiągnięć firm branżowych. Przewidujemy możliwość zaprezentowania się na stoiskach firmowych, posterach itp.

WARTO BYĆ PARTNEREM SEP PODCZAS ORGANIZACJI KONGRESU
Oferujemy wszechstronny wybór możliwości promocji w ramach współpracy partnerskiej. Proponujemy naszym Partnerom specjalne pakiety (m.in.: diamentowy, złoty, srebrny). Jesteśmy otwarci na współpracę i pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami i do kontaktu.

Szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części materiału oraz będą sukcesywnie uzupełniane na stronie Kongresu https://4kep.sep.com.pl

KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ (KEP) to najważniejsze cykliczne wydarzenie naukowo-techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) co 5 lat. Dotychczas odbyły się trzy Kongresy Elektryki Polskiej (2009, 2014 i 2019 rok). Ostatni stanowił część uroczystych obchodów 100. rocznicy założenia SEP.

Podstawowym celem KEP jest diagnoza bieżącego stanu elektryki polskiej, jak również zdefiniowanie strategicznych kierunków rozwoju tej bardzo istotnej dla naszego kraju gałęzi nauki, techniki i gospodarki. Kongresy pozwalają również na upowszechnienie tradycji elektryki polskiej w szerokich kręgach społeczeństwa. Służą popularyzacji i utrwaleniu w świadomości społecznej osiągnięć naukowych i zawodowych polskich elektryków, pokazują konkretne pożytki płynące z branży szeroko pojętej elektryki dla gospodarki Polski.

Prace Kongresu odbywać się będą zarówno w formule wykładowej, jak i w panelach dyskusyjnych. Oprócz sesji plenarnych i prac w sekcjach tematycznych IV Kongres Elektryki Polskiej obejmie spotkania i warsztaty skupione wokół redakcji czasopism branżowych wydawanych przez SEP, a także przygotowane przez stowarzyszeniowe środowisko młodych wynalazców i profesjonalistów. Obrady Kongresu poprzedzi publikacja trzech raportów dla poszczególnych sekcji tematycznych, a po jego zakończeniu przewidziane jest wydanie pakietu materiałów podsumowujących.

 

TRZY GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE IV KONGRESU ELEKTRYKI POLSKIEJ:

[1] POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
Transformacja energetyczna służy realizacji podstawowego celu, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej. Eliminowanie z miksu surowcowego paliw kopalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wymaga nie tylko uruchamiania nowych, odnawialnych źródeł energii - takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne, ale również ponownego spojrzenia w stronę energetyki jądrowej oraz rozwoju energetyki przemysłowej i prosumenckiej. Kluczowego znaczenia nabiera program budowy magazynów energii, który musi iść w parze z rozwojem OZE. Transformacja energetyczna nie może zamknąć się w obszarze wytwarzania i przesyłu energii, ale musi objąć praktycznie wszystkie sektory gospodarki i wszystkich interesariuszy procesu transformacji. W warunkach silnego uzależnienia polskiej energetyki od generacji opartej na spalaniu węgla transformacja musi wiązać się z ogromnymi inwestycjami i szybkim rozwojem innowacyjnych technologii, co stanowi szansę rozwojową dla całej gospodarki. I najważniejsze - program transformacji energetycznej to plan, którego realizacja obliczona jest na blisko trzy dekady. Powinien zostać przyjęty w drodze szerokiego konsensusu, uzyskać wyraźne poparcie społeczne i nie może być wrażliwy na koniunktury polityczne. Wypracowanie takiego programu jest wspólnym obowiązkiem i odpowiedzialnością wszystkich sił politycznych w kraju oraz wszystkich podmiotów i organizacji działających w energetycznym łańcuchu wartości.

[2] BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 r. uświadomiła znaczenie jakie dla funkcjonowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa ma utrzymanie infrastruktury krytycznej. Dotyczy to bardzo szerokiego zakresu zagadnień związanych z energetyką, łącznością, obroną narodową, transportem, służbami ratowniczymi, ochroną zdrowia, produkcją żywności, dostawą wody i wielu innych dziedzin. W obszarach związanych z elektroenergetyką szczególne znaczenie ma utrzymanie infrastruktury związanej z generacją, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej. Doświadczenia wojny w Ukrainie stawiają wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Polsce, na które - przynajmniej na razie - brakuje jednoznacznych odpowiedzi.

[3] FOTONIKA - POLSKA SPECJALNOŚĆ W ELEKTRONICE
Fotonika jest jedną z dziedzin nowoczesnej elektroniki, w której Polska ma osiągnięcia na najwyższym poziomie. Dziedzina ta jest blisko związana z przemysłem wysokich technologii. Rozwój polskiej optoelektroniki rozpoczął się jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, przyspieszając dynamicznie w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Sukcesy polskiej fotoniki, wyraźnie zaznaczającej swoją obecność na mapie dokonań zespołów europejskich i światowych, są przede wszystkim zasługą kadry naukowej i technicznej prowadzącej badania na wiodących uczelniach i w ośrodkach przemysłowych. Wśród najważniejszych wymienić można nowatorskie rozwiązania z dziedziny technologii materiałowej półprzewodników, włókien światłowodowych, konstrukcji detektorów i systemów obrazowania oraz ich praktyczne implementacje w szerokiej gamie systemów do zastosowań cywilnych i wojskowych.

IV KEP - OFERTA DLA PARTNERÓW

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy do aktywnego udziału w IV Kongresie Elektryki Polskiej.

WARTO BYĆ PARTNEREM SEP!
Oferujemy wszechstronne możliwości promocji w ramach współpracy partnerskiej.
Jesteśmy otwarci na propozycje i pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Zapraszamy do kontaktu / e-mail: kongres@sep.com.pl

IV Kongres Elektryki Polskiej, 6 -7.06.2024 r., Enea Stadion Poznań

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ul. Świętokrzyska 14 | 00-050 Warszawa | www.sep.com.pl
tel.: +48 22 556 43 04   |   NIP 526 000 09 79   |   REGON 000671480   |   KRS 0000032870

https://4kep.sep.com.plScroll to Top