6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Robert Witek

Robert Witek – do końca kwietnia 2024 roku Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny „Energopomiar” Sp. z o.o. Od grudnia 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu „Energopomiar” Sp. z o.o. Wcześniej przez 10 lat pełnił funkcję Dyrektora Technicznego i odpowiadał za zarządzanie i rozwój pięciu jednostek organizacyjnych Energopomiaru, tj. Zakładu Techniki Cieplnej, Zakładu Chemii i Diagnostyki, Zakładu Ochrony Środowiska, Biura Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego oraz Centralnego Laboratorium. Karierę w Energopomiarze rozpoczął w 2000 roku od stanowiska inżyniera pomiarowego, a w 2001 roku został kierownikiem Działu Turbinowego, gdzie zarządzał zespołem pracowników oraz prowadził nadzór merytoryczny w zakresie badań eksploatacyjnych oraz diagnostyki turbin wraz z ich urządzeniami pomocniczymi, układów chłodzenia i pomp. W latach 2007–2009 był kierownikiem Zespołu Inżyniera Kontraktu Budowy Bloku 460 MW w PKE S.A. Elektrownia Łagisza. Koordynował oraz realizował prace pomiarowe i doradcze w większości polskich elektrowni i elektrociepłowni. Jako prezes Spółki przeprowadził reorganizację, której celem było między innymi wykorzystanie wiedzy i ponad 70 lat doświadczeń Energopomiaru w energetyce do wdrażania usług w nowych gałęziach gospodarki, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii, technologii wodorowych, unijnej taksonomii i zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji, gospodarki o obiegu zamkniętym. Absolwent kierunku „Czyste technologie energetyczne” na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz studium menadżerskiego opartego o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej.

 

Scroll to Top