6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Sławomir Cieślik

dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ – wieloletni wykładowca akademicki Politechniki Bydgoskiej (wcześniej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy), prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 2022 roku. Promotor ponad 200 inżynierów i magistrów oraz 2 doktorów nauk technicznych. Członek Rad Programowych dwóch kierunków studiów. Autor i współautor wielu publikacji naukowych oraz ekspertyz dla przemysłu, prelegent na konferencjach branżowych i uczestnik wielu paneli dyskusyjnych. Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego. Autor dwóch monografii naukowych, współautor kolejnej monografii naukowej oraz autor podręcznika akademickiego pt.: „Wstęp do elektrotechniki”. Praca naukowa prof. S. Cieślika dotyczy modelowania matematycznego i symulacji komputerowej złożonych układów elektromechanicznych i elektroenergetycznych, w tym symulatorów cyfrowych układów elektroenergetycznych pracujących w czasie rzeczywistym z realnymi obiektami technicznymi (np. regulatory cyfrowe) oraz zagadnień funkcjonowania systemów elektroenergetycznych, szczególnie z generacją rozproszoną i lokalnie bilansowanych. Aktywnie współpracuje z szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym. Jest specjalistą i ekspertem w zakresie pracy systemów elektroenergetycznych praktycznie na każdym poziomie napięcia (od niskiego napięcia, przez 110 kV, do 400 kV). Uczestniczy w analizach, których efektem jest budowanie nowych jednostek wytwórczych oraz magazynów energii w sieciach niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Scroll to Top