6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

FOTONIKA – POLSKA SPECJALNOŚĆ W ELEKTRONICE

LIDER SESJI:

RYSZARD PIRAMIDOWICZ – absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2000 roku, habilitacja w roku 2013. Absolwent programu Science Infrastructure Management Support NCBiR (2014), absolwent podyplomowych studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (2020), studia ukończone z wyróżnieniem. Autor ponad 150 artykułów naukowych (h=17) i ponad 200 wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym referatów zaproszonych. Kierownik licznych projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) i inwestycyjnych w Politechnice Warszawskiej o łącznej wartości ponad 120 mln PLN. Od 2001 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej (od 2013 roku na stanowisku profesora). W latach 1998-2003 oraz 2006-2010 specjalista i ekspert w Centrum Badawczo-Rozwojowym TPSA. W latach 2008-2020 zastępca ds. naukowych dyrektora IMiO PW, w latach 2019-2022 kierownik Szkoły Doktorskiej Nr 3 w Politechnice Warszawskiej, a od października 2020 roku kierownik Zakładu Optoelektroniki IMiO PW. Ekspert w firmie VIGO Photonics S.A., lider Inicjatywy PIC (Photonic Integrated Circuits). Współzałożyciel oraz CEO startupu LightHouse (spin-off PW). Przewodniczący Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przedstawiciel PW w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji grupa robocza KIS9 Elektronika i Fotonika oraz Europejskiej Platformie Technologicznej Photonics21. Członek Rady Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz, członek Rady Nadzorczej spółki Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii S.A.

Scroll to Top