6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Marek Kulesa

Marek Kulesa
Dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią – TOE (od rozpoczęcia działalności w 2004 roku). Od 2016 roku Prezes Zarządu Alians Energetyczny Sp. z o. o. Od 1997 roku dyrektor, od 1999 wiceprezes, a w latach 2001 – 2005 prezes zarządu w spółce konsultingowej uczestniczącej od 1997 roku w tworzeniu rynku energii w Polsce. Absolwent Politechniki Śląskiej (1997), studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytet) w Katowicach (1998). Uczestnik i wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, rynku mocy, energetyki gminnej, zasady TPA oraz modeli rynków energii elektrycznej. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012-2024). Od 1997 roku bierze czynny udział w tworzeniu rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce, a także w opracowywaniu strategii spółek energetycznych i odbiorców na rynku energii. Z ramienia TOE (od 2004 roku) bierze udział w pracach dot. zmian ustawy – Prawo energetyczne i aktów wykonawczych do ustawy, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o rynku mocy na wszystkich poziomach legislacji, a także w pracach dot. nowego modelu rynku energii elektrycznej w Polsce. Autor oraz współautor ponad 200 prac analitycznych oraz licznych referatów i publikacji dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, jednostek samorządowych gmin i miast, z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Scroll to Top