6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Organizatorzy

ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

SEP

WSPÓŁORGANIZATORZY

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ
NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
 
POLITECHNIKA BYDGOSKA
POLITECHNIKA BYDGOSKA
 
 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 
Scroll to Top