6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Artur Kozłowski

dr inż. Artur Kozłowski
Menadżer i naukowiec z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Doktor nauk technicznych. Politechnika Śląska oraz Politechnika Wrocławska umożliwiły mu zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie technicznym (ICT, IoT) oraz zarządzania. Doświadczenia zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi, kapitałem finansowym i intelektualnym, zdobywał jako kierownik i główny wykonawca projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeń – krajowych i zagranicznych. Świeże podejście oraz wieloletnie doświadczenie menadżera R&D, wykorzystuje w procesie wdrażania nowych projektów/technologii oraz strategii badawczo-rozwojowych. Współautor szeregu projektów wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności związanej z budowaniem ekosystemu innowacji i startupów. Specjalizuje się w m.in. w cyberbezpieczeństwie, inteligentnych specjalizacjach, rozwiązaniach smart city oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii i cyfryzacji. Członek wielu Stowarzyszeń, Komitetów Technicznych, Komitetów Naukowych i Komitetów Organizacyjnych, Rad Naukowych, Rad Eksperckich, Komisji Technicznych a także Komitetów Sterujących projektów związanych z ICT, telekomunikacją, energetyką, nowymi technologiami i bezpieczeństwem.

Scroll to Top