6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

LIDER SESJI:

ANDRZEJ WERKOWSKI – sekretarz generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (specjalizacja elektroenergetyka) i Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie (MBA). Ekspert w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, transformacji energetycznej oraz podnoszenia efektywności energetycznej procesów przemysłowych, aktywnie działający od 2005 roku na forum krajowym i międzynarodowym. Ważniejsze funkcje pełnione w tym okresie: inicjator powołania i pierwszy przewodniczący FORUMCO2, organizacji zrzeszającej większość energochłonnych sektorów polskiego przemysłu; prezes i wiceprezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz wiceprezydent IFIEC Europe (Europejskiej Federacji Przemysłowych Odbiorców Energii); ekspert Unii Europejskiej w Programie CLIMA EAST, realizowanym w Ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, dotyczącym wdrażania w krajach Europy Wschodniej polityk i programów przeciwdziałania zmianom klimatu oraz programów adaptacyjnych dotyczących budowy gospodarki niskoemisyjnej i efektywnej energetycznie; ekspert krajowy w EESC (European Economic and Social Committee – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny); doradca rządu RP na Szczycie Klimatycznym COP 15 w Kopenhadze; członek Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji; członek komitetów organizacyjnych i rad programowych konferencji poświęconych wdrażaniu polityki klimatyczno-energetycznej.

Scroll to Top