6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Krzysztof Hajdrowski

dr inż. Krzysztof Hajdrowski
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Studia ukończył w 1995 r. W 2002 r. obronił pracę doktorską na tej samej uczelni. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania rozwojem i rynkiem w elektroenergetyce, umiejętności menadżerskich oraz program szkoleń „Project Management for Executives – PMI”. Po zakończeniu studiów pracował na Politechnice Poznańskiej, a następnie w Energetyce Poznańskiej. Obecnie jest kierownikiem Biura Inwestycji w ENEA S.A. Zajmuje się tematami rozwoju i wdrażania innowacyjnych zielonych technologii w elektroenergetyce. W ramach pracy zawodowej realizował też wielu innych zadań, w tym: wdrożenie i monitoring strategii przedsiębiorstwa, wdrożenie metodyki zarządzania projektami, realizacja badań benchmarkingowych, wdrożenie kluczowych wskaźników efektywności i programów optymalizacyjnych. Współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich oraz innymi organizacjami branżowymi. Jest autorem i współautorem ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych z obszaru elektroenergetyki, nowych technologii i normalizacji. Prywatnie lubi spędzać wolny czas rodzinnie z pasjonującą lekturą, przy zajmującej muzyce i w pięknych okolicznościach przyrody.

Scroll to Top