6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Wacław Urbańczyk

Prof. hab. inż. Wacław Urbańczyk – od początku swojej kariery związany z Wydziałem Podstawnych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Od roku 2016 kieruje Katedrą Optyki i Fotoniki na WPPT. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Optica Applicata wydawanego przez PWr i fellowem międzynarodowej organizacji SPIE.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół optyki i fotoniki, w tym światłowodów fotonicznych, optyki polaryzacyjnej, metrologii optycznej, a także czujników światłowodowych. Opublikował ponad 170 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych i ponad 140 komunikatów konferencyjnych. Jest autorem 4 patentów krajowych i 3 międzynarodowych. Według SCI jego prace były cytowane ponad 3500 razy, h index-31. Kierował realizacją wielu projektów badawczych, w tym między innymi FNP Mistrz, NCN Maestro, a także koordynował działania grupy w 3 projektach finansowanych przez Unię Europejską w ramach 6. i 7. Programu Ramowego oraz 3 akcjach COST. Współpracuje z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, przez ponad cztery lata pracował w Laboratoire d’optoélectronique, Université du Québec à Hull w Kanadzie.

Był promotorem w 10 zakończonych przewodach doktorskich. Jego wychowankowie zdobyli szereg nagród i wyróżnień, w tym stypendium naukowe NATO (1), stypendium Maxa Borna (1), stypendium FNP START (6), stypendium FNP KOLUMB (1), stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (3). Opiekował się także kilkoma uzdolnionymi studentami, którzy otrzymali stypendia MNiSW. Prowadzi specjalistyczne wykłady z zakresu optyki i fotoniki dla studentów różnych kierunków na WPPT. Był chairmanem 6 międzynarodowych konferencji, w tym SPIE Photonics Europe – Topical Conference on Photonic Crystals and Fibers, członkiem komitetu naukowego w 28 międzynarodowych konferencjach, między innymi SPIE Photonics Europe 2012-2022, EWOFS 2016-2023, OFS 2015-2023. Trzykrotnie organizował cykliczną Polsko-Czesko-Słowacką Konferencję Optyczną. Wygłosił kilkanaście zaproszonych referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Scroll to Top