6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Program

PROGRAM RAMOWY IV KONGRESU ELEKTRYKI POLSKIEJ

program aktualizowany na bieżąco, organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania modyfikacji prosimy śledzić stronę https://4kep.sep.com.pl ostatnia aktualizacja: 27.05.2024

DZIEŃ 16 czerwca 2024, czwartek
ENEA STADION POZNAŃ
Strefa Premium Silver (wejście i parking od ulicy Bułgarskiej, przy lokomotywie)

Sesja przedpołudniowa​

09:00 – 09:30Otwarcie IV Kongresu Elektryki Polskiej, wystąpienia Gości
09:30 – 09:40Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
09:40 – 10:40Sesja inauguracyjna plenarna
przewodniczący sesji: dr hab. inż. Ryszard PREGIEL, prof. nadzw.
    • 09:40 – 10:00Referat wprowadzający do IV Kongresu Elektryki Polskiej
dr hab. inż. Sławomir CIEŚLIK, prof. Politechniki Bydgoskiej
Transformacja energetyczna w Polsce, kogo dotyczy i kto jest nią zainteresowany?
    • 10:00 – 10:20Referat wprowadzający do bloku tematycznego „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”
gen. dr inż. Czesław Czmur, prof. WSB
System zaopatrywania w surowce energetyczne, paliwa i energię elektryczną klucz do odporności strategicznej Polski
    • 10:20 – 10:40Referat wprowadzający do bloku tematycznego
„Fotonika – polska specjalność w światowej elektronice”
dr hab. inż. Ryszard PIRAMIDOWICZ, prof. Politechniki Warszawskiej
    • 10:40 – 10:50Otwarcie Wystawy „Elektryka polska od rozbiorów do początku III RP”
dr inż. Piotr SZYMCZAK, prof. dr hab. inż. Mariusz MALINOWSKI
10:50 – 11:20Przerwa w obradach
11:20 – 13:20Sesja plenarna – panel dyskusyjny
Koncepcje nowego systemu energetycznego 2050+
moderator: Sławomir CIEŚLIK, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu
 • Henryk KALIŚ, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 • Zbigniew LUBOŚNY, Politechnika Gdańska
 • Grzegorz ONICHIMOWSKI, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Jan POPCZYK, Politechnika Śląska, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki
 • Bolesław ZAPOROWSKI, Politechnika Poznańska
13:20 – 14:20Przerwa na obiad

Sesje popołudniowe​

14:20 – 15:50Sesja plenarna – panel dyskusyjny
Przygotowanie Polski do realizacji celu neutralności klimatycznej – strategie procesu transformacji energetycznej
moderator: Andrzej WERKOWSKI, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Adam KISIEL, Politechnika Warszawska
 • Wojciech MYŚLECKI, Ekoenergetyka – Polska SA
 • Bogusław REGULSKI, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Tomasz SIKORSKI, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Tomasz SŁUPIK, Energopomiar Sp. z o.o.
 • Waldemar SZULC, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
15:50 – 16:20Przerwa w obradach
16:20 – 17:50Sesje tematyczne (trzy sesje równolegle)
POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
– panel dyskusyjny

Zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki
w okresie transformacji energetycznej

moderatorzy: Henryk KALIŚ, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
                              Marek KULESA, Towarzystwo Obrotu Energią
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu
 • Rafał GAWIN, Urząd Regulacji Energetyki
 • Waldemar KAMRAT, Politechnika Gdańska
 • Waldemar SZULC, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • Wojciech TABIŚ, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
– panel dyskusyjny

Rola komponentów, technologii i komunikacji sieciowej w kontekście
cyberodporności systemów infrastruktury krytycznej (cz. 1)

moderatorzy: Janusz DUDCZYK, WB GROUP
                              Wojciech STĘPLEWSKI, Instytut Tele- i Radiotechniczny
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji
 • Tomasz MICHALAK, IDEAS NCBR
 • Jan Jakub SZCZYREK, MindMade, GRUPA WB
Dyskusję poprzedzą 4 prezentacje wprowadzające w tematykę panelu.
FOTONIKA – POLSKA SPECJALNOŚĆ
W ŚWIATOWEJ ELEKTRONICE

Diamenty polskiej fotoniki
moderator: Maciej J. NOWAKOWSKI
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Paweł MERGO (UMCS), Michał DŁUBEK (Fibrain),
  Polskie światłowody - od chromatografii do masowej produkcji
 • Adam PIOTROWSKI (VIGO Photonics),
  Zobaczyć niewidzialne – detektory średniej podczerwieni
 • Kamil PIERŚCIŃSKI, Dorota PIERŚCIŃSKA (IMiF SBŁ),
  Lasery kaskadowe – technologia kluczowa dla fotoniki podczerwieni
 • Michał NEJBAUER (Fluence),
  Lasery femtosekundowe dla przemysłu i nauki
 • Paweł ZIENKIEWICZ (Creotech),
  Od kamer astronomicznych do systemów QKD w Creotech Instruments S.A.
19:30 – 24:00Wieczorna Gala IV Kongresu Elektryki Polskiej
ENEA STADION POZNAŃ / KLUB B17
(wejście i parking od ulicy Bułgarskiej, przy lokomotywie)
DZIEŃ 27 czerwca 2024, piątek
ENEA STADION POZNAŃ
Strefa Premium Silver (wejście i parking od ulicy Bułgarskiej, przy lokomotywie)

Sesje przedpołudniowe​

09:00 – 10:30Sesje tematyczne (trzy sesje równolegle)
POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
– panel dyskusyjny

Odnawialne źródła energii – rola OZE w systemie energetycznym,
perspektywy i bariery rozwoju

moderator: Wojciech MYŚLECKI, Ekoenergetyka – Polska SA
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Andrzej DIAKUN, Ekspert
 • Piotr KACEJKO, Politechnika Lubelska
 • Zbigniew LUBOŚNY, Politechnika Gdańska
 • Tomasz PELC, NEXUS Colsuntants Sp. z o.o.
 • Jarosław ZIOBROWSKI, Enea Operator Sp. z o.o.
BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
– panel dyskusyjny

„Rola komponentów, technologii i komunikacji
sieciowej w kontekście cyberodporności systemów
infrastruktury krytycznej" (cz. 2)

moderatorzy: Artur KOZŁOWSKI, EMAG
                              Stefan KAMIŃSKI, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Andrzej CIEŚLAK, Dynacon Sp. z o.o.
 • Paweł KARWOWSKI, EATON ELECTRIC Sp. z o.o.
 • Dariusz ROGOWSKI, Grupa Badawcza Standaryzacja i Certyfikacja
  Cyberbezpieczeństwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Dyskusję poprzedzą 3 prezentacje wprowadzające w tematykę panelu.
FOTONIKA – POLSKA SPECJALNOŚĆ
W ŚWIATOWEJ ELEKTRONICE

Obronność, bezpieczeństwo i technologie kwantowe
moderator: Patryk URBAN
 • Krzysztof KOPCZYŃSKI (Wojskowa Akademia Techniczna),
  Optoelektronika w systemach uzbrojenia – od systemów ostrzegania
  do broni laserowej
 • Zbigniew LEWANDOWSKI (PCO/PGZ),
  Praktyczna implementacja technologii fotonicznych w militarnych
  systemach obrazowania
 • Damian GOŁOŚ (Telesystem Mesko),
  Technologie optoelektroniczne w głowicach samonaprowadzających
  rakiet przeciwlotniczych i przeciwpancernych
 • Marcin PAWŁOWSKI (SeQure Quantum, Uniwersytet Gdański),
  Technologie kwantowe z obszaru cyberbezpieczeństwa w Europie
  i na świecie
 • Mateusz OZIMEK (Exatel),
  Bezpieczna komunikacja z kwantową dystrybucją klucza
 • Piotr KOLENDERSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  Generatory splątanych fotonów w technologiach kwantowych
10:30 – 11:00Przerwa w obradach
11:00 – 12:30Sesje tematyczne (trzy sesje równolegle)
POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
– panel dyskusyjny

Lokalny wymiar transformacji energetycznej
moderator: Grzegorz MAŚLOCH,
                          Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Rafał CZAJA, Stowarzyszenie na rzecz Efektywności
  im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
 • Krzysztof KSIĘŻOPOLSKI, Szkoła Główna Handlowa
 • Andrzej KULIG, Departament Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski
  Województwa Podkarpackiego
 • Tomasz PAWLICKI, Enea Operator Sp. z o.o.
 • Aneta SUCHOŃ, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Łukasz TOMASZEWSKI, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
– panel dyskusyjny

Regulacje prawne, certyfikacja. Dyrektywa NIS2 nowe wytyczne
dla cyberbezpieczeństwa, implementacja, narzędzia, metody

moderatorzy: Michał KIBIL, DGTL.LAW
                              Artur LECHOWICZ, Kancelaria DGTL
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji
 • Tomasz MICHALAK, IDEAS NCBR
 • Adam PACIUSZKIEWICZ, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Jacek RAUBO, UAM w Poznaniu
 • Józef SULWIŃSKI, SEQRED
Dyskusję poprzedzi prezentacja wprowadzająca w tematykę panelu.
FOTONIKA – POLSKA SPECJALNOŚĆ W ŚWIATOWEJ ELEKTRONICE
– panel dyskusyjny

Fotoniczny tygiel – fotonika dla każdego
moderator: Krzysztof KOPCZYŃSKI, WAT
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Bogdan CHOJNICKI (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
  Bezpieczeństwo klimatyczne w obliczu transformacji energetycznej
 • Paweł KLUCZYŃSKI (Airoptic),
  Laser w kominie – monitoring emisji i kontrola procesów przemysłowych
 • Anna GĘBARSKA (Smarttech),
  Skaner 3D, optyczne pomiary – praktyczne możliwości wykorzystania
 • Maciej SZKULMOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  Technologie fotoniczne w obrazowaniu biomedycznym i medycynie
 • Rafał SIEŃKO (Politechnika Krakowska, SHM System),
  Fotonika dla inteligentnego budownictwa - od laboratorium
  do największych konstrukcji w Polsce
 • Norbert PAŁKA (Wojskowa Akademia Techniczna),
  Promieniowanie terahercowe – technologie i zastosowania
 • Agnieszka IWAN (Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej),
  Paweł ZABIEROWSKI (Politechnika Warszawska),
  Fotowoltaika.PL – fiasko czy szansa? Spojrzenie poza horyzont
12:30 – 13:00Przerwa w obradach

Sesje popołudniowe

13:00 – 14:30Sesje tematyczne (trzy sesje równolegle)
POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Szansa na skok technologiczny i budowę polskich specjalności
– Technologie przyszłości

moderator: Ryszard PREGIEL, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii
 • Janusz WOJTKOWIAK (Politechnika Poznańska)
  Wprowadzenie
 • Jakub KUPECKI (Instytut Energetyki, Państwowy Instytut Badawczy)
  Technologie wodorowe w transformacji energetycznej
 • Mariusz DĄBROWSKI (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  Przyszłościowe technologie energetyki jądrowej
 • Jarosław ZUWAŁA (Instytut Technologii Paliw i Energii)
  Perspektywy niskoemisyjnych i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania
  ciepła i energii elektrycznej
 • Tomasz BUDA (AREX Grupa WB)
  Integracja odnawialnych źródeł energii z miejskimi sieciami trakcyjnymi
  jako element transformacji energetycznej w transporcie publicznym
 • Paweł WAWRZYŃSKI (IDEAS NCBiR)
  Sztuczna inteligencja handlująca energią na rynku dnia następnego
 • Wiktor KABATC (PSI Polska)
  Zapewnienie elastyczności sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem
  nowatorskich technologii informatycznych kluczem skutecznej transformacji
  energetycznej
BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
– panel dyskusyjny

Specyfika wybranych krajowych systemów infrastruktury krytycznej
moderatorzy: Bolesław PAŁAC, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
                              Zbigniew STYCZEŃ, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
W panelu dyskusyjnym udział wezmą:
 • Hanna DZIDO, ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego portów lotniczych
 • Lech MAJEWSKI
 • Tomasz MICHALAK
 • Halina PETRUSKA, PSA „Lvivobłenergo”, Lwów
 • Ludmiła POLOWA, PSA „Lvivobłenergo”, Lwów
 • Jacek RAUBO, UAM w Poznaniu
 • Radosław ZAWIERUCHA, ekspert ds. systemów kolejowych
FOTONIKA – POLSKA SPECJALNOŚĆ W ŚWIATOWEJ ELEKTRONICE
– moderowany środowiskowy panel dyskusyjny

Fotonika.pl – w którą stronę?
moderator: Ryszard PIRAMIDOWICZ, Politechnika Warszawska
14:30 – 14:40Przerwa w obradach
14:40 – 15:25Sesja plenarna podsumowująca obrady
przewodniczący sesji: Sławomir CIEŚLIK, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
    • 14:40 – 14:50Podsumowanie sesji „Polska w obliczu transformacji energetycznej”
Andrzej WERKOWSKI, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
    • 14:50 – 15:00Podsumowanie sesji „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”
Andrzej HACHOŁ, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
    • 15:00 – 15:10Podsumowanie sesji „Fotonika – polska specjalność w światowej elektronice”
Ryszard PIRAMIDOWICZ, Politechnika Warszawska
    • 15:10 – 15:25Podsumowanie IV Kongresu Elektryki Polskiej
„Strategiczna integracja procesów”
Sławomir CIEŚLIK, Stowarzyszenie Elektryków Polskich
15:25 – 15:40Zamknięcie IV Kongresu Elektryki Polskiej
15:40 – 16:40Obiad

TRZY GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE IV KONGRESU ELEKTRYKI POLSKIEJ:

POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

LIDER SESJI:

ANDRZEJ WERKOWSKI – sekretarz generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (specjalizacja elektroenergetyka) i Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie (MBA). Ekspert w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej, transformacji energetycznej oraz podnoszenia efektywności energetycznej procesów przemysłowych, aktywnie działający od 2005 roku na forum krajowym i międzynarodowym. Ważniejsze funkcje pełnione w tym okresie: inicjator powołania i pierwszy przewodniczący FORUMCO2, organizacji zrzeszającej większość energochłonnych sektorów polskiego przemysłu; prezes i wiceprezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz wiceprezydent IFIEC Europe (Europejskiej Federacji Przemysłowych Odbiorców Energii); ekspert Unii Europejskiej w Programie CLIMA EAST, realizowanym w Ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, dotyczącym wdrażania w krajach Europy Wschodniej polityk i programów przeciwdziałania zmianom klimatu oraz programów adaptacyjnych dotyczących budowy gospodarki niskoemisyjnej i efektywnej energetycznie; ekspert krajowy w EESC (European Economic and Social Committee – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny); doradca rządu RP na Szczycie Klimatycznym COP 15 w Kopenhadze; członek Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji; członek komitetów organizacyjnych i rad programowych konferencji poświęconych wdrażaniu polityki klimatyczno-energetycznej.

BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

LIDER SESJI:

ANDRZEJ HACHOŁ – profesor Politechniki Wrocławskiej. Autor wielu wdrożeń przemysłowych, specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej, dydaktyk, działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W roku 1968 rozpoczął naukę na Wydziale Elektrycznym Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, gdzie otrzymał tytuł technika elektryka w specjalności „Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa”. Studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1973-1978) ukończył z wyróżnieniem i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika w specjalności „Metrologia elektryczna”. Równolegle ze studiami magisterskimi (po czwartym roku) podjął studia doktoranckie w ramach programu „Talent”, które ukończył w roku 1981, i po przedstawieniu pracy doktorskiej pt. „Metoda wieloparametrowego pomiaru w niekontrolowanych warunkach” uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W 1981 r. zatrudniony został w Politechnice Wrocławskiej na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Oprócz pracy na uczelni, odbył staże przemysłowe krajowe i zagraniczne oraz pracował w przemyśle m.in. odbył praktykę zawodową w korporacji Public Power Corporation S.A. (Grecja) oraz staż naukowy w Instytucie Mechaniki Polimerów Łotewskiej Akademii Nauk. Pracował w Instytucie Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów IKSAiP (w latach 1996-1997 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. rozwoju). Ponadto był współzałożycielem i wiceprezesem ds. naukowych firmy hi-tech Centrum Ophtha-Lab. zajmującej się opracowaniem mikroprocesorowych biomedycznych przyrządów pomiarowych i mikroprocesorowych rozproszonych systemów pomiarowo-rozliczeniowych. Jest współzałożycielem i członkiem Rady Programowej Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Od 1979 roku jest członkiem SEP, a od 1987 rzeczoznawcą SEP w specjalności Cybernetyka Techniczna i Technika Pomiarowa. Opracował wiele ekspertyz i opinii technicznych z zakresu poprawności rozwiązań urządzeń i układów pomiarowych wielkości nieelektrycznych, zgodności wyrobów z normami oraz oceny innowacyjności wyrobów. W latach 2002-2006 był członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego SEP. Od 2006-2014 roku był wiceprezesem Oddziału Wrocławskiego SEP i Przewodniczącym Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP we Wrocławiu. Od 2012 r. jest członkiem Polskiego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP. Od 2008 r. jest członkiem Komisji współpracy z Uczelniami Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest przewodniczącym Prezydium Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej. W latach 2014-2022 był prezesem O. Wrocławskiego SEP. Od 2022 r. jest członkiem Zarządu Głównego SEP i wiceprzewodniczącym Rady Gospodarczej SEP. Jest członkiem honorowym SEP.

FOTONIKA – POLSKA SPECJALNOŚĆ W ELEKTRONICE

LIDER SESJI:

RYSZARD PIRAMIDOWICZ – absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2000 roku, habilitacja w roku 2013. Absolwent programu Science Infrastructure Management Support NCBiR (2014), absolwent podyplomowych studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (2020), studia ukończone z wyróżnieniem. Autor ponad 150 artykułów naukowych (h=17) i ponad 200 wystąpień konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym referatów zaproszonych. Kierownik licznych projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych) i inwestycyjnych w Politechnice Warszawskiej o łącznej wartości ponad 120 mln PLN. Od 2001 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Optoelektroniki Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej (od 2013 roku na stanowisku profesora). W latach 1998-2003 oraz 2006-2010 specjalista i ekspert w Centrum Badawczo-Rozwojowym TPSA. W latach 2008-2020 zastępca ds. naukowych dyrektora IMiO PW, w latach 2019-2022 kierownik Szkoły Doktorskiej Nr 3 w Politechnice Warszawskiej, a od października 2020 roku kierownik Zakładu Optoelektroniki IMiO PW. Ekspert w firmie VIGO Photonics S.A., lider Inicjatywy PIC (Photonic Integrated Circuits). Współzałożyciel oraz CEO startupu LightHouse (spin-off PW). Przewodniczący Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przedstawiciel PW w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji grupa robocza KIS9 Elektronika i Fotonika oraz Europejskiej Platformie Technologicznej Photonics21. Członek Rady Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz, członek Rady Nadzorczej spółki Narodowa Agencja Promocji Zaawansowanych Technologii S.A.

Zapraszamy do kontaktu / e-mail: kongres@sep.com.pl

IV Kongres Elektryki Polskiej, 6-7.06.2024 r., Enea Stadion Poznań

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ul. Świętokrzyska 14 | 00-050 Warszawa | www.sep.com.pl
tel.: +48 22 556 43 04   |   e-mail: kongres@sep.com.pl   |   NIP 526 000 09 79   |   REGON 000671480   |   KRS 0000032870

https://4kep.sep.com.pl

Scroll to Top