6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Komitet Honorowy

Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

prof. dr hab. inż. Marek Adamski – rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik – rektor Politechniki Łódzkiej

Grzegorz Kinelski – prezes Zarządu Enea S.A.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak – rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs – rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – rektor Politechniki Warszawskiej

Scroll to Top