6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Przemysław Berowski

dr inż. Przemysław Berowski

Kierownik Pionu Elektrycznego oraz Zakładu Wielkich Mocy Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego. Od wielu lat zajmuje się problematyką niezawodności aparatów i urządzeń elektroenergetycznych oraz badaniem zjawisk związanych z przepływem i łączeniem dużych prądów zwarciowych. Kieruje dwoma laboratoriami akredytowanymi AB272 oraz AB324. Członek komitetu technicznego KT.74 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz komitetu A3 CIGRE.

Scroll to Top