6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Rafał Czaja

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego. Od 2006 jako członek zespołu eksperckiego, a następnie Prezes Stowarzyszenia powołanego przez śp. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, zaangażowany w prace na rzecz rozwoju zrównoważonego i poprawy konkurencyjności poszczególnych obszarów Polski. Członek zespołu wypracowującego kluczowe założenia pierwszej Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r., a także współtwórca uwag do kolejnych nowelizacji regulacji dot. efektywności energetycznej (z 20 maja 2016 oraz 20 kwietnia 2021). W ramach Stowarzyszenia współpracuje z administracją między innymi w zakresie wypracowywania założeń do polityki energetycznej Polski. Współpracuje przy regulacjach dot. OZE w zakresie spółdzielni energetycznych i cable pooling. Pracuje nad koncepcją lokalnego systemu zarządzania energią w ujęciu energetycznym, społecznym i ekologicznym. Zaangażowany również w pracę zespołu w zakresie regulacji na rzecz biogazowni rolniczych.

Scroll to Top