6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Dominik Dorosz

prof. dr hab. Dominik Dorosz

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł profesora (nauki chemiczne, 2017), habilitacja (inżynieria materiałowa, 2011) i doktorat (technologia chemiczna, 2003) uzyskane w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor 282 artykułów (h=24, 2300 cytowań) i 2 monografii o tematyce światłowodów aktywnych. Zainteresowania naukowe w obszarze fotoniki obejmujące badania interdyscyplinarne w obrębie nauk chemicznych, inżynierii materiałowej oraz optoelektroniki. Prowadzi badania dotyczące otrzymywania aktywnych szkieł i materiałów szklano-krystalicznych domieszkowanych lantanowcami, obejmujące układy tlenkowe oraz fluorkowe do zastosowań w źródłach laserowych i ASE, a także czujnikach optycznych i strukturach biofotonicznych. Kierował 6 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN, MNiSW, NCN i H2020 (FETOpen). W AGH pełni funkcję kierownika zespołu „Glass Inspired Advanced Materials”.
Pełnione funkcje: członek sekcji ICG TC20: Photonic glasses and optical fibers, (2016 – obecnie); przewodniczący IEEE Photonics Society – Chair of Polish Chapter PHO-036, (2015-2017); członek Akademii Młodych Uczonych, Polskiej Akademii Nauk, Wydział IV Nauk Technicznych (2012-2016); członek Komitetów – Metrologii i Aparatury Naukowej (2016-2020, 2020-2023), Nauki o Materiałach (2011-2015, 2016-2020) i Elektroniki i Telekomunikacji (2011-2015) oraz Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (2015-2016). Officer of the European Society of Glass Science (od 2009). Prodziekan ds. nauki, Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka (2012-2016). Członek PSP, ECerS, OSA, IEEE, ACerS, SPIE.

Scroll to Top