6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Tomasz Mirosław

Tomasz Mirosław absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Od 1987 związany z przemysłem obronnym (obecnie PCO SA), gdzie pracował jako konstruktor systemów napędowych , zasilana i sterowania oraz systemów wyposażenia żołnierza i systemów optoelektronicznych. W latach 2002-2010 jako przedstawiciel polskiego przemysłu członek Europejskich Platform Technologicznych EPOSS i Photonics oraz od 2008 członek grup przedstawicieli przemysłu w EDA. Współorganizator Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki. Od 2011 również pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Członek (aktualnie przewodniczący) grupy doradczej Krajowych Inteligentnych Specjalizacji –Elektronika i Fotonika -(KIS9) przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Scroll to Top