6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Prezentacje

Dzień 2:

POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Odnawialne źródła energii – rola OZE w systemie energetycznym, perspektywy i bariery rozwoju S. Cieślik_Sesja_Inauguracyjna

POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Szansa na skok technologiczny i budowę polskich specjalności – technologie przyszłości: Dzień II_Sesja 3 – Mariusz Dąbrowski, 7.06.24 Dz. II, sesja 3 – Tomasz BUDA, IV KEP
Scroll to Top