6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Prezentacje

Dzień 1:

Sesja inauguracyjna:


S. Cieślik_Sesja_Inauguracyjna
S. Czmur – System zaopatrywania w surowce energetyczne,paliwa i energię elejktryczną

Sesja plenarna – Koncepcje nowego systemu energetycznego 2050+


Dzień I_Sesja 1 – S. Cieślik, 6.06.24 Dz. I, sesja 1 – B. Zaporowski, IV KEP


Sesja plenarna – Przygotowanie Polski do realizacji celu neutralności klimatycznej – strategie procesu transformacji energetycznej


Dzień I_Sesja 2 – Andrzej Werkowski, 6.06.24
Dzień I_Sesja 2 – Bogusław Regulski , 6.06.24
Dzień I_Sesja 2 – Tomasz Sikorski, 6.06.24
Dzień I_Sesja 2 – Tomasz Słupik, 6.06.24
Dzień I_Sesja 2 – Waldemar Szulc, 6.06.24

POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ – panel dyskusyjny Zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki w okresie transformacji energetycznej:


Dzień I_Sesja 3 – Marek Kulesa, 6.06.24
Scroll to Top