6-7 czerwca 2024 r.
Enea Stadion, Poznań

W ROKU JUBILEUSZU 105-LECIA STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Konferencja online

DZIEŃ 2 KONFERENCJI - 07/06/2024

DZIEŃ 2: Loża prasowa podczas IV KEP

DZIEŃ 2 - Sesje równoległe

Dzień 2: POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ + Sesja podsumowująca Kongres

Dzień 2: Sesja - BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Dzień 2: Sesja - FOTONIKA – POLSKA SPECJALNOŚĆ W ŚWIATOWEJ ELEKTRONICE

DZIEŃ 1 KONFERENCJI - 06/06/2024

DZIEŃ 1: Otwarcie IV KEP oraz sesje plenarne

Dzień 1: Loża prasowa podczas IV KEP

DZIEŃ 1 - Sesje równoległe 16:20 - 17:50

Polska w obliczu transformacji energetycznej

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Fotonika - polska specjalność w elektronice

Scroll to Top